Samo Krančan

direktor razvoja za mehanske komponente, Danfoss

Samo Krančan je direktor razvoja za mehanske komponente v podjetju Danfoss Trata d.o.o. Študij strojništva je dokončal na Fakulteti za strojništvo v Mariboru in nato nadaljeval svojo poklicno pot v podjetju Danfoss Trata, kjer se ukvarja z razvojem novih izdelkov. Karierna pot ga je vodila od razvojnika za regulacijske ventile, do prijetnega vodje in vodenja oddelka. Trenutno opravlja delo direktorja razvojnega oddelka, kjer je odgovoren za strateški razvoj novih izdelkov, veljavo naprednih orodij za konstruiranje (simulacije, 3D tiskanje…) ter trajnost izdelkov. Leta 2012 je skupaj z kolegi iz Inštituta Jožef Stefan (IJS) prejel Puchovo nagrado za izum inteligentnih motornih pogonov, leta 2014 pa častno listino IJS.