Lovro Gruden, Indigo Consulting

Kaj lahko pričakujete od nastopa na SMK?

Predstavili bomo pomembnost usmerjenosti h kupcu (customer centricity) za podjetje in kupca ter kako lahko podjetja na podlagi podatkov le-to izboljšajo. Predstavili bomo rezultate raziskave, kjer bomo pokazali, kako se s to tematiko trenutno ukvarjajo podjetja v Sloveniji in predstavili ključne izzive, ki ovirajo podjetja pri izrabi podatkov za izboljšanje usmerjenosti h kupcu in na kakšen način lahko te izzive rešijo.