Izvršna direktorica, zadolžena za operativno izvajanje zavarovanj in upravljanje projektov, Adriatic Slovenica

Tanja Blatnik

Tanja Blatnik, diplomirana ekonomistka, se je pred 16 leti kot štipendistka pridružila zavarovalnici Adriatic Slovenica (zavarovalnica AS). Že od vsega začetka svoje karierne poti je usmerjena v vodenje in iskanje učinkovitosti procesov znotraj zavarovalnice. Po združitvi dveh velikih zavarovalnic Adriatica in Slovenice je leta 2007 prevzela vodenje zaledja zavarovalnice. Vodila je več inovativnih projektov, od digitalizacije dokumentnih procesov, ponudbe produktov prek interneta do reorganizacije podjetja, kar ji je omogočilo uveljavljanje sprememb, ki so pomembno vplivale na razvoj zavarovalnice AS in njenih vrednot. Leta 2013 je postala članica širšega tima Uprave in na izvršnem nivoju prevzela vodenje celotnega poprodajnega procesa v AS-u. Od konca leta 2013 je v AS-u zadolžena tudi za koordinacijo tima za strateško načrtovanje in upravljanje razvojnih projektov ter optimizacijo procesov.