Podrobnosti programa

Samozavest kot veščina za soočanje s stresi današnjega sveta

#Predavanje

Vse večja kompleksnost okolja, več »resnic«, več izbire, več pričakovanj … Vse to postavlja naše možgane pod vedno drugačne »pritiske«. Ti »pritiski« lahko pripeljejo do novih fenomenov, kot so decision-making fatigue, fear of missing out (FOMO-efekt), poslabšanje poglobljene pozornosti … Da bi se s temi pritiski bolje spoprijeli, potrebujemo nove/boljše/raznolike psihološke veščine (denimo nadzor misli, kontrola emocij, pozornosti in distraktorjev, samoomejevanje izbire…). Ena od njih je tudi samozavest. Na samozavest lahko gledamo kot na veščino, ne samo kot na psihološko stanje. O vsem tem bo govoril Aleš Vičič s poudarkom na praktičnih opisih veščin in predvsem, kako lahko sami izboljšamo svojo veščino samozavesti.