Podrobnosti programa

Trajnost ≠ zeleno zavajanje. Kako se izogniti trajnostnemu zavajanju in posledičnim kaznim?

#Predavanje

Evropska zakonodaja na področju “zelenega oglaševanja” postaja vedno strožja. Od vseh, ki smo zavezani komuniciranju trajnostne naravnanosti naših podjetji in blagovnih znamk, to zahteva natančno poznavanje predpisov. Zato bomo v prispevku skozi praktične primere spoznali, dobre in slabe prakse komuniciranja trajnostne naravnanosti. Razjasnili bomo, katere trditve so sprejemljive, katere niso, kakšne simbole in kdaj jih lahko uporabljamo.  Posebno pozornost bomo namenili tudi certifikatom ter njihovi vlogi pri izgradnji zaupanja potrošnikov. Prispevek je namenjen vsem, ki iščejo konkretne nasvete in uporabna navodila za transparentno predstavitev svoje zelene, ekološke in trajnostne usmeritve.