15. 12. 2015

Marketing je ključni vzvod za prihodnjo rast podjetij

Resda je bil marketing v svojih začetkih tako rekoč sinonim za prodajo, a je v manj kot pol stoletja prevzel izjemno pomembno vlogo odgovornosti za obstoj in rast podjetja. Tradicionalne marketinške veščine že dolgo ne zadostujejo več za izvajanje marketinga v celostnem pomenu besede. Ali smo marketingaši v Sloveniji kos temu izzivu? Svoje mnenje o tem so delili izkušeni strokovnjaki s področja marketinga, člani programskega sveta 21. Slovenske marketinške konference (SMK), osrednjega marketinškega dogodka v Sloveniji, ki bo potekala 31. maja in 1. junija 2016 v Portorožu.

Programski svet, ki mu predseduje Primož Hvala (Human & Sales Consulting), sestavljajo Vesna Marđonović (Media Direktorica za Vzhodno in Centralno Evropo, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare), Mitja Pirc (direktor Pristop Poslovno Svetovanje), Jasna Suhadolc (direktorica Virtua PR), Ana Verčko Grilec (Director Corporate Communications Central Europe, Goodyear Central Europe), Peter Frankl (direktor in glavni urednik, Časnik Finance), Tatjana Pogačnik (direktorica Poslovne akademije, Časnik Finance) in Darko Dujič (predsednik Društva za marketing Slovenije in direktor Ceneje.si).

Kot poudarja Primož Hvala, se eden od izzivov slovenskega marketinga nanaša na izrazito kratkoročno usmerjenost podjetij v takojšen poslovni učinek. Prepričan je, da bo potrebno v Sloveniji še bolje razumeti posel, od kje dobiva podjetje denar in za kaj so kupci pripravljeni plačati. »Treba bo sprejeti miselnost, da moram vsako leto nekaj spremeniti. Da moram več testirati in tvegati. Da nisem marketingaš, ampak ženem podjetje bolj proti in okoli kupcev,« pravi.

Podobno izpostavlja Mitja Pirc, ki je prepričan, da morajo marketingaši danes poznati tudi poslovne strategije, »ker je marketing ključni vzvod za prihodnjo rast podjetij, ki ne temelji več na obsegu poslovanja in / ali povečani produktivnosti«. Marketing po njegovih besedah ni več tržno komuniciranje, ampak je odgovornost za tržni uspeh podjetja, kar bomo morali v Sloveniji še ponotranjiti. »Marketing je v tujini precej bolj poslovno usmerjen in odgovoren neposredno za generiranje obstoječih in prihodnjih prihodkov,« zaključuje.

Tudi Vesna Marđonović poudarja, da mora marketingaš delovati kot povezovalec in lepilo ostalih funkcij v podjetju, saj ima najboljše razumevanje in dostop do podatkov o tem, kako se obnašajo kupci, potrošniki, kaj želijo, kako se odločajo o nakupu, koliko so zanj pripravljeni plačati in kje želijo izdelek ali storitev kupiti. A po njenem mnenju so hitre spremembe v obnašanju potrošnikov eden od večjih izzivov, s katerimi se soočajo marketingaši. »Spremembe se dogajajo na dnevni bazi in včasih jih je toliko, da je potrebno iz njih izluščiti tiste, ki zahtevajo takojšnjo reakcijo in tiste, ki pomenijo drugačne strategije v prihodnosti. Poplava informacij  tega ne olajša, ampak otežuje. Na voljo imamo torej vse te informacije, ki jih omogočajo nove tehnologije, a upravljanje z njimi je pogosto velik izziv,« pravi. »Kdor danes razmišlja samo o tem, kako všečen je kak oglas, kam ga uvrstiti in kako kupce spraševati, kaj pravzaprav želijo – ta je neveden dinozaver,« dodaja Peter Frankl.

Kako torej prebroditi razkorak med obstoječim znanjem marketingašev in potrebo po poznavanju širših konceptov izven marketinga, pa tudi tehnologije, ki olajšuje marketinško upravljanje? Po mnenju Darka Dujiča marketingaši danes nimajo več izgovorov za pomanjkanje veščin, ki omogočajo bolj optimalen in pronicljiv marketing. »Če želi marketingaš odgovorno skrbeti za razvoj in rast podjetja, mora investirati vase in v svoje sposobnosti. Delo v marketingu s seboj prinaša vsakodnevno učenje in nadgrajevanje veščin, ki je v današnjih časih obilice neformalnih izobraževanj, spletnih gradiv in mentorskih odnosov res dostopno,« pravi.

Kompetence in veščine bodo marketingaši lahko tudi v letu 2016 nadgrajevali na osrednji marketinški konferenci v Portorožu. »Tudi letos pripravljamo program, ki daje marketingašem vpogled v nove trende, domače in tuje dobre prakse ter predvsem navdih in usmeritve, kako lahko številne priložnosti, ki se nam ponujajo, izkoristimo in spravimo marketing v podjetjih na višjo, učinkovitejšo in sodobnejšo raven,« poudarja Jasna Suhadolc. Kot dodaja Tatjana Pogačnik, je cilj konference »da vam reši nekatere težave in vam postreže s številnimi zamislimi – da boste laže prišli tja, kamor želite