Kotizacije

Pogoji prijav in odjav

Redna kotizacija:

 • 580 € + DDV

Skok na prijavo

Kotizacija vključuje:

 • udeležbo na vseh predavanjih Slovenske marketinške konference (2 dni kakovostnega pograma),
 • sponzorska darila
 • gradivo (objavljeno na spletni strani po dogodku)
 • okrepčilo med odmori, prigrizki, kosilo
 • udeležbo na  podelitvi nagrad Marketinška odličnost
 • udeležbo na večerni zabavi, ki bo 29. maja

Popust za naročnike Financ:

 • Naročniki Financ imajo 5 % popust na redno ceno.

Popust za DMS člane:

 • Člani DMS imajo 10 % popust na redno ceno.

Popust ob prijavi na en dan konference (prvi ali drugi):

 • Ob prijavi na en dan konference imate 30 % popust na redno ceno. Popust izključuje vse ostale popuste.

Skok na prijavo

Skupinski popust:

 • 40 % popust na kotizacijo. Kotizacija znaša 348 € + DDV. Popust izključuje vse ostale popuste.

Skupinski popust lahko uveljavljate ob prijavi 4 ali več udeležencev iz istega podjetja. V tem primeru lahko vsaka prijavljena oseba uveljavlja 40 % popust. Vsi ostali popusti se z omenjenim popustom izključujejo.

Opozorilo: Če boste prijavili 4 osebe in nato eno odjavili, vam bomo popuste za prve tri prijave prilagodili glede na veljavno cenovno politiko.

Mladi podjetniki – samo 30 mest

 • 35 % popust na redno ceno. Kotizacija znaša 377 € + DDV

Posebna cena je namenjena vsem mladim podjetnikom, ki delajo v podjetjih, mlajših od treh let.

Popust za študente:

 • 90 % popust na redno ceno kotizacije. Kotizacija znaša 58 € + DDV

Študentska kotizacija ne velja za zaposlene v podjetjih. Študenti so upravičeni samo do naročniškega popusta.
Za študentsko kotizacijo nam morate poslati potrdilo o šolanju za tekoče šolsko leto. Na potrdilu o šolanju IZREDNIH študentov mora pisati, da niso zaposleni, da lahko zaračunamo študentsko kotizacijo.
Plačnik študentske kotizacije je fizična oseba. Potrdilo o šolanju lahko pošljete po pošti na Časnik Finance, d. o. o., Bleiweisova ulica 30, 1000 Ljubljana s pripisom za Poslovno akademijo Časnika Finance za SMK, skenirano po e-pošti na akademija@finance.si ali po faksu na 01 30 91 485.

Skok na prijavo

Karte (kotizacije) na samem dogodku niso prenosljive!

Organizator si pridržuje pravico do spremembe termina, vsebine ali odpovedi dogodka.

Pogoji prijav in odjav