Primož Hvala

Predsednik programskega sveta 29. SMK, H&S Consulting

Primož Hvala pri svetovalnem delu kombinira znanja in izkušnje s treh področji – trženje, prodaja in HR. Vsebinska področja njegovih projektov so povečevanje poslovne in prodajne učinkovitosti, implementacija poslovnih sprememb v prodajno mrežo, coaching vodjem prodaje, evaluacija in razvoj vodstvenega ali prodajnega potenciala posameznikov. V zadnjem obdobju je izvajal svetovanje in prodajne treninge za Peugeot, Citroen, Iveco, Generali, Bayer, KD Skladi, Unistar PRO, Steklarna Hrastnik, LifeClass …

Primož Hvala je avtor številnih dogodkov, med drugim prodajne konference Sales Summit, SMK, FMCG konference Prodaja in marketing na policah, Izvoznih fokusov, Marketing Summit Belgrade, konference Družinsko podjetništvo in drugih.