SEKCIJA: Dirigiraj strategijo in prihodnost podjetja

Pri oblikovanju strategije imajo vedno veliko vlogo razmere na trgu, spreminjanje navad potrošnikov, novi trendi, novi konkurenti. Zato mora trženjski oddelek prevzeti svoj del odgovornosti za postavitev uspešne strategije podjetja. Imamo veliko primerov, kjer sta trženje in trženjsko razmišljanje vplivali na uspešnost poslovne strategije. O dobrih praksah, kako so to naredili, kakšen pripomoček so uporabili, kako so se odločali … o vsem tem bo govor v tem sklopu konference. Seznanili se boste z zgodbami, ko je trženje odkrilo nove segmente kupcev za dodatne prihodke, preoblikovalo strategijo podjetja, soodločalo, v katero smer se bo podjetje razvijalo, katere produkte prodajati, katere opustiti …

vodnik

Rok Vodnik (Petrol): Preoblikovanje poslovne in trženjske strategije s poudarkom na kupcu – pogled in izkušnje vodstva podjetja

Petrol je v zadnjih letih spremenil svojo ponudbo, dodal nove vire prihodkov, se usmeril v nove industrije, se prilagajal spremenjenim navadam potrošnikov, z novimi storitvami dopolnjeval ponudbo v starih segmentih … Kako se odločajo, kaj razvijati in kaj opustiti, da kupec ostaja zadovoljen in prodajni rezultati rastejo? Kako kombinirajo ponudbo, kako se odzivajo na digitalno dobo in kako usklajujejo prodajne kanale? O tem bo govoril član uprave, ki je izpeljala te spremembe.

brkic

Darija Brkić (Ipko): Hitra strategija lansiranja na trg za povečanje tržnega deleža in ohranjanje marže EBITDA na isti ravni – kako to doseči?

Ob upadu globalne telekomunikacijske industrije je Ipko v najrevnejši regiji na Balkanu, ki ima 35-odstotno stopnjo brezposelnosti in kjer so bile številke Viber v podjetjih oglaševane, še preden so bile na voljo storitve 3G/4G, povečal delež trga mobilnih storitev s 24 na 38 odstotkov ter na področju mobilnih, internetnih in DTV-storitev dvignil število strank za več kot 50 odstotkov, hkrati pa ohranil maržo EBITDA na isti ravni. Kako jim je to uspelo? Našli so čarobno formulo s hitro strategijo lansiranja na trg, ki je osredotočena na prihodnost in temelji na izkušnjah iz preteklosti. Na konferenci bo govornica predstavila, kako so to formulo udejanjili.

solinc

Mojca Šimnic Šolinc (Tosama): Od podjetja brez prave prihodnosti s preoblikovanjem strategije na pot vnovičnega vzpona – praktični primer

Pred šestimi leti se je v povezavi s Tosamo govorilo o zastarelem programu izdelkov brez inovativnosti, nejasni lastniški sestavi in majhnosti v primerjavi s svetovnimi velikani. Pri reorganizaciji podjetja, ki je časovno sovpadala z nastopom gospodarske krize, je bila ključna jasna organizacija v tri programe po kriteriju, kdo je končni uporabnik izdelka in po kakšni poti pride izdelek v njegove roke. Vsak program je pokrival področja prodaje, razvoja in trženja ter pripravil svojo petletno strategijo, na podlagi katere so napisali krovno strategijo. Kako so oblikovali strategijo, ki jih je pripeljala do novih izdelkov, novih prodajnih poti, novih kupcev in veliko boljšega finančnega in tržnega položaja, boste izvedeli na dogodku.

pirc

Sekcijo in njene primere bo vsebinsko povezoval in strokovno komentiral Mitja Pirc (Pristop).

Na koncu bo razkril, kako lahko marketingarji vsakega od primerov uporabijo v svojem podjetju, oziroma dal nasvet, kako slišano že naslednji dan uporabiti v svoji praksi. Takšnih nasvetov ne dobite na nobeni drugi konferenci. Torej Mitja Pirc (Pristop): Kako slišano uporabiti pri svojem delu? Katere so ključne ideje tega sklopa konference?